Projektet e Realizuara

Kohëzgjatja

Projekti

Donotori

Përfitueseit

 

2003-2007

 

“Telefoni SOS”

1. Forum ZFD-Germany

263

2003-2006

 

“Punësimi i gruas”

   Dora Dores

87

2004

Humaniste :

“Shpresa Prekadini”-   

     Filmi dokumentar

1. Banka ProCredit      

               

 

128

2004

"Ti Prekaz më jep nder"

"LIMIT"-

          20

2004-2005

"Peer Support" grupi I grave të sëmurë nga sëmundje mentale

Mental Disability Rights International/

MDRI-USA

800

2004-2005

“Grupi përkrahes për nënat që ushqejnë me gji”

UNICEF/

Rrjeti i Grave i Kosovës

1120

 

 

2005

“16 Ditë fushatë Kundër Dhunës ndj Gruas”

OSCE

 

       7000

 

2007-2011

“Zhvillimi lokal –fuqizimi i grupeve të grave në Prizren, Dragash, dhe Shëtrpcë/

 

Caritasi Zvicëran

120-200 gra dhe familjet e tyre

2007

 

 “Pse të votohet”

 

 

OSCE

360

2008-2011

“Nënat vetëushquese”

AMICA ev. Freiburg-Germany

 

       540

 

2011-2014

“Lufta ndaj dhunës ndaj gruas”

AMICA ev. Freiburg-Germany

 

      2200

2011-2014

 

SOS tellefoni

AMICA ev. Freiburg-Germany

 

        600

 

 

2012-2014

“Fuqizimi regjional i grupeve të grave, kyqja shoqërore dhe rrjetëzimi” – Planet e vepprimit komunale të Prizrenit, Dragashit dhe Shtërpcës

Caritas-Zviceran,

Caritas-Luksemburg

 

 

       3800